V OBČINO KOČEVJE PRIHAJA POTUJOČA KNJIŽNICA – BIBLIOBUS

VELIKA PRIDOBITEV ZA ODDALJENE KRAJE OBČINE KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA

V Knjižnici Kočevje smo po nekaj letih truda in strokovnih priprav prejeli odločbo o pridobitvi republiškega denarja za nakup bibliobusa. Projekt je zahteven, saj gre za uvedbo nove storitve knjižnice, za sredstva pa so se potegovale tudi druge večje knjižnice.

V letošnjem letu smo bili v knjižnici uspešni na Neposrednem pozivu k predložitvi predloga za sofinanciranje nakupa bibliobusa, za potrebe splošnih knjižnic iz proračuna R Slovenije, namenjenega za kulturo Ministrstva za kulturo in pridobili 150.000 EUR visoka republiška sredstva.

Zanemarljivo ni tudi dejstvo, da bo Knjižnica Kočevje vsako leto pridobila tudi več republiških sredstev za nakup knjižničnega gradiva za potujočo knjižnico.

Večino strokovnega dela projekta smo v Knjižnici Kočevje pripravili v letu 2020. Projekt je nastajal več let, saj smo morali predložiti poleg strokovnih vsebinskih utemeljitev tudi Pismo namere občin, ki bodo projekt sofinancirale in se postaviti v konkurenčno vrsto za sredstva skupaj z ostalimi slovenskimi splošnimi knjižnicami.

Končno imamo odločbo Ministrstva za kulturo o zagotovljenih republiških sredstvih, te dni skupaj z Občino Kočevje pripravljamo ustrezno investicijsko dokumentacijo (DIP). Znova dokazujemo da v Kočevju zmoremo. V letošnjem letu sledi podpis pogodbe o financiranju in izvedbi projekta z ministrom,  župani občin ter mano. Gre torej za visoka  republiška sredstva, ki jih bomo pridobili za namen potujoče knjižnice, seveda vse v sodelovanju z Občino Kočevje kot sofinancerjem in  ustanoviteljem Knjižnice Kočevje ter ostalimi občinami, ki  jih bomo s potujočo knjižnico oskrbovali.

Ves ta čas se v knjižnici intenzivno pripravljamo za uvedbo nove potujoče knjižnice. Potrebno je še veliko praktičnega in strokovnega dela zaposlenih v knjižnici, da se potujoča knjižnica najkasneje do oktobra 2022 vzpostavi.

Tako kot v ostali Evropi so tudi v Sloveniji potujoče knjižnice pomembna knjižnična storitev.

V Sloveniji imamo 58 splošnih knjižnic ter trinajst potujočih knjižnic, potujoča knjižnica Knjižnice Kočevje bo kot kaže štirinajsta.

Uvedba potujoče knjižnice bo tako pomemben del v razvoju Knjižnice Kočevje, ki je usklajen z razvojno strategijo slovenskih splošnih knjižnic. S tem bomo zagotovili knjižnično ponudbo vsem prebivalcem. Poudariti je potrebno, da tu ne gre samo za izposojo knjig, temveč gre za celovito knjižnično-informacijsko storitev ter neposredne socialne stike, ki so prav tako pomembni.

Cilj nakupa sodobnega mini bibliobusa in z njim uvedba potujoče knjižnice je omogočiti boljšo dostopnost gradiva, informacij in storitev Knjižnice Kočevje prebivalcem, ki so od osrednje knjižnice oddaljeni in živijo na odročnih, redkeje poseljenih krajih. Pri tem so posebej pomembni starejši prebivalci in otroci ter mladina, ki so lahko manj mobilni kot druge družbene skupine.

Veseli smo, da uvajamo novo dejavnost knjižnice za prebivalce, ki živijo izven mestnega središča. V občini Kočevje je več kot 6500 prebivalcev, ki so od osrednje knjižnice oddaljeni več kot 3 km. Tudi tem prebivalcem želimo zagotoviti boljšo dostopnost do knjižničnega gradiva in ostalih storitev knjižnice.

Prepričani smo, da bo potujoča knjižnica skupaj z osrednjo knjižnico v Kočevju rastla, se razvijala v skladu s sodobno knjižničarsko stroko in resnično kvalitetno zaživela med ljudmi, katerim bo namenjena.

To je ena izmed naših mnogih vizij delovanja, kjer Knjižnica Kočevje dokazuje, da se lahko kosamo z velikimi knjižnicami v Sloveniji.

Cirila Pekica, v.d. direktorica