Bibliotekarka v Knjižnici Kočevje vsako leto sestavi priporočilni seznam knjig za bralno značko za predšolske otroke. Priporočilni seznam je na ogled na spletni strani Knjižnice Kočevje ter na mladinskem oddelku Knjižnice Kočevje. V seznam vključimo slovenske kakovostne knjige ter najboljše prevedene knjige in ponatise. Pri tem upoštevamo tudi različne priročnike in sezname za kakovostno branje, ki jih vsako leto pripravljajo strokovne ustanove. 

Potek in izbira gradiva za predšolsko bralno značko sta odvisna od posameznih vrtcev in vzgojiteljic. Otroci iz vrtčevskih skupin, ki se naslanjajo na naš seznam, si skupaj s starši v knjižnici izberejo knjige po seznamu (pri tem vam lahko pomaga knjižničarka) in jih doma večkrat skupaj preberejo. Seznam je zgolj priporočilen, otroci in starši pa si lahko izberejo tudi druge (starosti primerne) knjige iz knjižnice po svojem izboru. Otrok navadno v vrtcu predstavi tri prebrane zgodbe in eno pesmico.

PRIPOROČILNI SEZNAM KNJIŽNICE KOČEVJE ZA PREDŠOLSKO BRALNO ZNAČKO ZA LETO 2021/2022

Bralna značka je množična oblika širjenja dobre knjige. Združuje učence od prvega do devetega razreda, zajema pa tudi otroke v predšolskem obdobju in srednješolce. V predšolskem obdobju je bralna značka predvsem spodbuda, da bi starši in vzgojitelji brali otokom. Nastanek Bralne značke sega v šolsko leto 1960/61, ko sta ravnatelj osnovne šole na Prevaljah pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor slovenščine Stanko Kotnik osnovala tekmovanje za Prežihovo bralno značko. Prve – Prežihove značke – so bile podeljene maja 1961 v Kotljah na Koroškem. Osnovni namen gibanja je prostovoljna oblika širjenja dobre knjige pa tudi osvajanje vrednot posamezne knjige in s tem razvoj mladega bralca kot človeka.

Branje je čudežno potovanje, na katerem uživajte v družbi svojih malčkov!