OBVESTILO!

Zaradi epidemije podaljšujemo reševanje letošnjega MEGA kviza (in spremljajoči likovni natečaj) še za eno leto, in sicer do 15. maja 2022! 

Za vse letošnje reševalce, torej tiste, ki bodo kviz reševali do 15. maja 2021, bomo junija 2021 pripravili vmesno žrebanje. Prav vsi reševalci iz obeh sezon pa bodo prišli v žreb za končne nagrade, ki jih bomo podelili junija 2022. 

O vseh podrobnostih vas bomo pravočasno obvestili.

Za več informacij obiščite spletno stran: www.megakviz.si


Knjižnica Kočevje že leta sodeluje pri spodbujanju otrok k reševanju MEGA kviza. Reševanje MEGA kviza vsako leto vključimo v obisk knjižnice znotraj projekta Rastem s knjigo za sedmošolce. Ostali lahko natisnjene sklope za reševanje najdete na Oddelku za otroke in mladino, v letošnjem letu pa ste zaradi razmer še toliko bolj vabljeni k spletnemu reševanju kviza preko registracije na spletni strani.

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in sodelujočo ustanovo, ki se povezuje z letno temo kviza.

Sezona 2020/21:

S knjigo v svet: ob 60. obletnici Bralne značke.

15. cikel MEGA kviza se bo posvetil Bralni znački, ki že 60 let spodbuja razvoj bralne kulture na Slovenskem.

Bralna značka je slovensko kulturno gibanje in prostovoljna prostočasna dejavnost, ki s programi in akcijami spodbuja k branju družine s predšolskimi otroki, osnovnošolce, srednješolce in odrasle. Osnovni cilj Bralne značke je spodbujati bralca, da bo rad bral vse življenje. Gibanje se vseskozi vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignili bralna pismenost in bralna kultura posameznikov in družbe v celoti. V programih Bralne značke vsako leto sodeluje okrog 140.000 bralcev. V branje se vključuje okrog 70 % osnovnošolcev, ki jih vodi več kot 7.000 mentorjev (učiteljev, vzgojiteljev, knjižničarjev). Za bralno značko berejo tudi Slovenci v zamejstvu in po svetu. Bralna značka je edinstvena tudi v svetovnem merilu, saj se je v 60-ih letih delovanja na področju razvoja bralne kulture s svojimi programi uspešno ukoreninila v vseh starostnih skupinah prebivalstva in po vsem slovenskem prostoru.  

MEGA kviz lahko rešujete od 21. oktobra 2019 do 15. maja 2020!

S ciljem spoznavanja naravne in kulturne dediščine pritegne kviz k reševanju kar se da široko populacijo otrok, se vključuje v medpredmetno povezovanje in spodbuja branje poučnih knjig ter obisk kulturnih ustanov. Projekt vsako leto poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.

Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle, oziroma sklope. Posamezni sklop obsega vprašalnik (tudi v pdf obliki, primerni za tisk), obsežnejše gradivo o predstavljeni temi (»Vse o …«) in vrsto spodbud za nadaljnje raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh), opremljen pa je tudi s slikovnim in videogradivom ter vrsto e-povezav. Za posamezni cikel kviza je pripravljena priporočena literatura in razpisan tudi likovni natečaj!

Oglej si ZLOŽENKO Mega Kviza!

Ob koncu šolskega leta poteka nagradno žrebanje za reševalce kviza.

Izžreba se:

  • enega reševalca med tistimi, ki bodo rešili vseh pet sklopov in prišli do MEGA gesla,
  • enega reševalca med tistimi, ki bodo zbrali vseh pet žigov kulturnih ustanov,
  • pet reševalcev med tistimi, ki bodo rešili vsaj en sklop,
  • pet mentorjev.

ilustracija: Ivan Mitrevski