– Vpis v knjižnico, članstvo

izposoja

podajševanje roka izposoje

rezervacije in naročanje

zamude in opomini

– izgubljeno in uničeno gradivo

– uporaba računalnikov

– uporaba čitalnice

– uporaba študijske sobe

– uporaba pravljične sobe

– referenčna zbirka

– medknjižnična izposoja

– prireditve

– evidenca izposojenega gradiva

– dostop do podatkovnih zbirk

– posebne zbirke

– premične zbirke

– domoznanstvo