Članom z mobilnimi in drugimi elektronskimi napravami nudimo dostop do interneta v vseh knjižnicah preko brezžičnih omrežij Eduroam in Libroam.


Za prijavo v omrežje Libroam uporabite uporabniško ime: sikkoc.xxxxxxx@libroam.si (xxxxxxx je številka vaše članske izkaznice) in geslo, ki ga uporabljate za dostop do spletne storitve Moja knjižnica. Če gesla še nimate, si ga lahko ustvarite TUKAJ.


Za prijavo v omrežje Eduroam uporabite uporabniško ime in geslo, ki ga pridobite v vaši matični izobraževalni ustanovi.


Naprave, s katerimi se želite povezati v omrežje Libroam ali Eduroam, morajo biti opremljene z brezžičnim vmesnikom, ki podpira varnostni standard WPA-Enterprise ali WPA2-Enterprise.

Pred prvo uporabo je potrebno napravo pravilno nastaviti.

Navodila za nastavitev vaše naprave:

povezi se v eduroam libroam