Razvoj informacijske tehnologije in prevladujoča uporaba računalnika v pisnem komuniciranju sta prinesla zmanjšanje motoričnih spretnosti, ki jih razvijamo s pisanjem z roko. Napisati eno stran z roko danes predstavlja pravi fizični napor: učitelji opažajo in mladi poudarjajo, da skoraj ne znajo več pisati z roko, kretnje so toge, neizdelane, nerodne. Zato društvo Radi pišemo z roko v tem tednu že tretje leto zapored organizira Teden pisanja z roko. “Quod scribit bis legit,” pravi latinski pregovor. Pomeni, da če nekaj zapišeš, je to kot da bi dvakrat prebral. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost. Pisanje z roko prispeva k ohranjanju finih motoričnih spretnosti, ki so potrebne za večstranski  razvoj osebnosti, poleg tega pa je terapevtsko. Veliko večino osebnih sporočil, npr. čestitk za rojstni dan, zahval ali pohval in izrazov sožalja danes pošiljamo in prejemamo preko e-pošte, ki ima moč množičnega, poceni, a tudi neosebnega komuniciranja. Naši možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Pisanje z roko obuja in spodbuja desno polovico možganov in na ta način zagotavlja celovitejše delovanje možganov: boljši spomin, učinkovitejše branje, ustvarjalnost, utrne se nam več idej … Ljudje se še vedno veliko bolj razveselijo pisem v nabiralniku! Da je pismo čarobno, ni treba, da potuje daleč. Razglednica z dopusta prejemniku polepša dan. Z na roko napisanim pismom boste dobili delček osebe, ki vam ga je poslala. Morda ima celo vonj po njej. Te čarobnosti elektronska pošta nima, pa če je še tako hitra. Pisava izraža nas, našo osebnost. Pišemo s podzavestnimi gibi, zato nam pisava kaže kakršni smo. Izraža naše osebne značilnosti, naravnanost, ravno tako interese, cilje, spretnosti in sposobnosti. Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. Spretnosti  razvijamo z vajo.

Tudi v Knjižnici Kočevje že tretje leto sodelujemo v Tednu pisanja z roko. Na oddelku za odrasle so razstavljene knjige, ki se vsebinsko navezujejo na pisanje z roko, poleg tega pa smo v tem tednu na obisku gostili tri razrede šestošolcev OŠ Zbora odposlancev, s katerimi smo se spomnili, zakaj je pisanje z roko lepo, pomembno in koristno. Z idejami iz knjige Rišemo črke in lastne domišljije smo ustvarjali lepe črke in na roke zapisovali lepe misli. Nekateri izdelki učencev so prav tako razstavljeni na oddelku za odrasle in oddelku za otroke in mladino Knjižnice Kočevje.