V petek, 6.9.2019, je ob 11:00 v Knjižnici Kočevje potekalo srečanje SPREGOVORIMO O SHIZOFRENIJI (s prof. dr. Rokom Tavčarjem). Namen srečanja je bilo informiranje uporabnikov, svojcev, strokovnih delavcev in ostalih o pomenu komunikacije v procesu zdravljenja ter izboljšanje procesa psihosocialne rehabilitacije v skupnosti. Sledila je diskusija in izpolnjevanje vprašalnikov.