Kočevska čitalnica, najstarejša predhodnica današnje Knjižnice Kočevje, je bila ustanovljena 19. 6. 1919. V naslednjem letu se je fond okoli stotih knjižnih enot uredil po strokah, leta 1923 pa se je število enot še podvojilo. Leta 1935 se je Kočevska čitalnica preimenovala v Narodno čitalnico. Pojavila se potreba, da knjižnica postane javna. Narodna čitalnica je leta 1939 sodelovala pri ustanavljanju ljudskih knjižnic na Kočevskem. Ob tej priložnosti se je preimenovala v Družbeno knjižnico. Fond je takrat zajemal 1.400 knjig in revij. 

 

Prvi temelji in začetki delovanja današnje knjižnice so bili postavljeni 21. 12. 1951. Takrat so se odprla vrata Knjižnice Kočevje s prvo poklicno knjižničarko in 1.543 knjigami. Lokacija je bila nedaleč stran od današnje, na Trgu zbora odposlancev 8. Od takrat se je knjižnica še petkrat selila. Na novi lokaciji, Trgu zbora odposlancev 26, kjer je knjižnica prvič dobila svojo samostojno stavbo, je ta začela delovati 18. 1. 2001. Z izboljšanimi pogoji dela so porasli izposoja, obisk in članstvo ter številne druge aktivnosti.

V knjižnici si želimo, da bi dejavnost in namembnost v novih prostorih še naprej rasli tako, da bodo vsem uporabnikom v korist in zadovoljstvo.