V knjižnico se lahko včlanite ob izposojevalnem pultu Oddelka za odrasle ali Oddelka za otroke in mladino, kjer izpolnimo obrazec z osebnimi podatki. Predšolskim in osnovnošolskim otrokom vpisni obrazec podpišejo starši ali skrbniki. Ob vpisu morate imeti s sabo tudi osebni dokument s sliko, ki ga pokažete knjižničarju.

Na voljo je tudi možnost spletnega vpisa preko portala COBISS+.

Članarina (po ceniku) se poravna ob vpisu in velja eno leto od datuma vpisa. Za otroke in mladino do 18. leta starosti je članstvo brezplačno. Brezplačno članstvo lahko pridobijo tudi brezposelni, ki svoj status dokažejo s potrdilom Zavoda za zaposlovanje, ki ne sme biti starejše od treh mesecev.

Ob naslednjem obisku knjižnice član prejme ČLANSKO IZKAZNICO, ki jo mora predložiti ob vsakem obisku knjižnice. Izkaznica je neprenosljiva – uporablja jo le tisti, na čigar ime se glasi.

Ob izgubi izkaznice je o tem potrebno obvestiti knjižnico. Za izgubljeno izkaznico se plača nadomestilo po veljavnem ceniku.