Knjižnica Kočevje vas v četrtek, 21. marca 2024, ob 18. uri  vabi na predstavitev knjige »Vodni viri na Kočevskem« domačina, inženirja g. Antona Prelesnika. 

Upokojeni gozdar, »oče« Prelesnikove koliševke, odličen poznavalec celotne Kočevske ter njene zgodovine, pa tudi častni občan občine Kočevje, prejemnik Bloudkove plakete za delo z mladimi in Valvasorjevega priznanja za makete vodnih žag, nam bo predstavil svojo, že leta 2007 izdano knjigo. Predstavitev bo dopolnil s svežimi informacijami in ob spremljavi fotografij Janeza Konečnika.

Ta knjiga ni znanstveno delo, temveč le zapis ugotovitev na terenu, govori o oskrbi z vodo na Kočevskem v preteklih časih. Namen knjige je opozoriti sedanje prebivalce Kočevskega na del preteklosti dežele, v kateri živijo in o kateri zelo malo vedo. In nič ne vemo, ali nam ne bodo izkušnje prednamcev o tem, kako priti do vode, nekoč še v korist. (Anton Prelesnik)

Vljudno vabljeni!