🎓 V četrtek, 1. decembra 2022, smo v Knjižnici Kočevje organizirali Diplomski večer Svita Brudarja s predstavitvijo diplomske naloge: Spremljanje velikega rjavega rilčkarja, Hylobius abietis (Coleoptera: Curculionidae), v gozdnogospodarski enoti Vrbovec.
 
Svit nam je predstavil svojo raziskavo s področja varovanja gozdov pred insekti, ki jo je za namene diplomske naloge opravil znotraj študija Gozdarstva. 🌲🌳 Sečnja zaradi namnožitve insektov predstavlja pomemben del sanitarne sečnje iglastih gozdov. 🐛 To je Svita motiviralo, da v raziskavi analizira potencialno škodljivo vrsto, hrošča velikega rjavega rilčkarja, ki že povzroča škodo v gozdovih držav Severne in Zahodne Evrope. Ker vrsta lahko potencialno povzroči poškodbe gozdov tudi v Sloveniji, je raziskal njegovo prisotnost v gozdovih občine Kočevje, kjer je bila pred kratkim izvedena sečnja. 🪳
 
Svit nam je razložil potek dela raziskave, pokazal nam je pasti in uporabljene vabe, predstavil ugotovitve ter določene smernice gospodarjenja z gozdovi, ki omogočajo zmanjšanje škod. 👨‍🎓
 
Čitalnica naše knjižnice je bila polna obiskovalcev: Svita so prišli poslušat tako njegovi prijatelji in sovaščani, kakor tudi ljudje iz stroke, ki so po predstavitvi razvili zanimivo in poučno debato. Izkušena gozdarja, gospod Anton Prelesnik in gospod Janez Černač, sta še posebej pozdravila Svitovo delo. 👏
 
Gašper Debeljak iz Glasbene šole Kočevje je glasbeno popestril dogodek s svojo diatonično harmoniko, Svitova mama Romana pa nas je posladkala s čudovitimi gozdnimi piškotki. 🎵🍪
 
Najlepše se zahvaljujemo Svitu in vsem obiskovalcem za prijeten večer!