Knjižnica Kočevje vas v četrtek, 1. decembra 2022, vabi na predstavitev diplomske naloge Svita Brudarja: Spremljanje velikega rjavega rilčkarja, Hylobius abietis (Coleoptera: Curculionidae) v gozdnogospodarski enoti Vrbovec. Diplomski večer bo potekal v čitalnici naše knjižnice ob 18. uri.
 
Na dogodku nam bo Svit predstavil svojo raziskavo s področja varovanja gozdov pred insekti. V diplomskem delu je bodoči gozdar analiziral potencialno škodljivo vrsto, hrošča velikega rjavega rilčkarja, ki lahko potencialno povzroči poškodbe slovenskih gozdov.
 
Lepo vabljeni!