Rastoča knjiga je pomnik hvaležnosti za življenje s knjigo.

Zamisel o projektu Rastoča knjiga je nastala na prehodu tisočletja. Da bi predstavili razpoznavnost Slovenije kot naroda dela, kulture in znanja, simbol Rastoča knjiga ponazarja vso našo zgodovino in bivanje. Bolj kot drugi narodi smo se namreč Slovenci v svoji zgodovini uresničevali s svojo kulturno razpoznavnostjo, ki je temeljila na jeziku in se širila na vsa druga področja. Rastoča knjiga je dokaz naših dosežkov, pričevanje o naši razvitosti in zrelosti. Rastoča knjiga je slovenski pomnik knjigi in zbirka, ki skupaj z našimi dosežki vseskozi raste in se nadgrajuje.

Rastoča knjiga Knjižnice Kočevje, ki si jo lahko ogledate v študijski sobi (1. nadstropje), temelji na dosežkih naših občanov in na literaturi o naši naravi.

Bogastvo duhovnega razvoja, na enem mestu:

Kočevska pokrajina je prepredena z naravnimi in kulturnimi lepotami, Kočevje pa bo, kot povezovalna občina na tem delu Slovenije, v prihodnosti gospodarsko raslo vse hitreje.

Občina Kočevje je s projektom Rastoča knjiga pridobila dodatno zanimivo točko, ki bo prikazovala njeno naravnanost. Z Rastočo knjigo si Kočevje povečuje svojo samozavest, istovetnost in razpoznavnost. Hkrati je projekt motivacija občanom, da postanejo odgovorni nosilci bogate naravne, gospodarske in kulturne dediščine tudi v prihodnosti.

Rastoča knjiga Knjižnice Kočevje je mesto navdiha in ustvarjalnosti. Je svojevrstna vizija in akcija, ki naj bi našim zanamcem kazala pot. Je razpoznavno znamenje, ki odpira pravo naravnanost za uspešno prihodnost in nadaljnjo vsestransko hitro rast našega območja. Je pot, ki dolgoročno vodi k nadpovprečnosti in odličnosti ter k spodbujajočim odnosom in sožitju različnosti.

(na fotografiji direktorica Knjižnice Kočevje, Cirila Pekica, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, Alojz Kovšca, župan občine Kočevje, dr. Vladimir Prebilič in idejni oče Rastoče knjige, dr. Janez Gabrijelčič ob otvoritvi Rastoče knjige v Kočevju)