Javni razpis za dodelitev denarne podpore Vita Oražma

Predmet javnega razpisa je objava pogojev in načina vložitve vloge za uveljavljanje pravice do denarne
podpore Vita Oražma z imenom ”Bienalna denarna podpora Vita Oražma v spomin na Dano Lovšin”za
leto 2020, navedba dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji dostaviti in s katero dokazujejo izpolnjevanje
pogojev ter višina denarne podpore.

Na razpis se lahko prijavijo osebe ali organizacije, ki raziskujejo ali opisujejo predmet, ki je neposredno vezan na mesto Kočevje (težišče) ali Kočevsko (možno) s področja humanističnih, naravoslovnih ved, ali umetniškega področja. Po obliki je to lahko diplomska naloga (bachelor ali master), magisterij, doktorat ali druga oblika
raziskovalnih nalog. Naloge morajo voditi do cilja in obenem do objave: zaključnega izpita, predavanja, publikacije,
razstave, predstave, oddaje itd.

JAVNI RAZPIS

VLOGA ZA PRIJAVO NA RAZPIS