V Knjižnici Kočevje smo v četrtek, 12. decembra 2019, ob 19. uri gostili DIPLOMSKI VEČER  s predstavitvijo diplomskega dela TANJE ŠALIKA: Vpliv terapije z živalmi na kakovost življenja starostnikov v domovih za starejše občane.Staranje je proces, ki nas spremlja od začetka do konca življenja. Število starostnikov se vse bolj povečuje, delež mladih pa upada. Z različnimi aktivnostmi in terapijami lahko mlajši starejšim omogočijo kakovostno bivanje v domovih za starejše občane. Namen in cilj Tanjine diplomske naloge sta bila preučiti vpliv terapije z živalmi na kakovost življenja starostnika, primerjati njihova mnenja z izvajalci omenjenih terapij ter zdravstvenimi delavci in ugotoviti, ali terapije z živalmi vplivajo na kakovost življenja. Raziskava je pokazala, da terapevtske živali vplivajo na kakovost življenja starostnika, kar se kaže na različnih področjih: dobro počutje, motivacija, gibanje, komunikaciji in prihod v dom. Vloga zdravstvenega osebja je pri dejavnostih in terapijah z živalmi nejasna, je pa zato pri izvajalcih natančneje določena, saj je prepuščena pretežno njim.

Tanja Šalika je svoje diplomsko delo pod mentorstvom doc. dr. Vesne Zupančič leta 2018 zagovarjala na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu. Diplomantka je lepo predstavila vlogo živali v terapevtski namen pri oskrbovancih doma za starejše občane. Na večeru je aktivno sodeloval tudi redni profesor in dolgoletni predstojnik oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani, dr. Primož Južnič. Na koncu je bilo izraženo upanje, da se bo vključenost živali v terapevtske namene v različnih institucijah po Sloveniji bolj uveljavila, kot je to že priznana praksa v razvitejših državah na svetu