Kako to jesen in zimo ohraniti svoje zdravje in najti notranjo stabilnost? Kako zmanjšati občutke strahu, panike in zaskrbljenosti v teh časih? Kako si pomagati ob simptomih nespečnosti? Kako se soočati s stresom? Kako odgovoriti namesto avtomatsko reagirati? Kako izboljšati kakovost svojega življenja?

V torek, 12. 10. 2021, med 18. in 19. uro vas vabimo na brezplačno spletno predavanje Mateje Lenarčič. Na interaktivnem predavanju vam bodo predstavljene tehnike čuječnosti in MBSR, ki temeljijo na znanstvenih raziskavah harvardskih in ostalih nevroznanstvenikov.

Skupaj s predavateljico boste preizkusili tudi določene tehnike MBSR “Mindfulness-Based Stress Reduction” programa obvladovanja stresa na temelju čuječnosti, razvitega na Medicinski fakulteti Univerze Massachusetts, ZDA (dr. Jon Kabat-Zinn).

Pri pravi praksi čuječnosti gre za veliko več kot le zmanjšanje stresa. Znanstvene raziskave Harvardskih in ostalih nevroznanstvenikov zadnjih 40 let kažejo številne pozitivne učinke tega programa na področju človekovega psihofizičnega zdravja. MBSR je najbolj priznan, najbolj znanstveno raziskan in preizkušen trening čuječnosti. Je eden najučinkovitejših programov za obvladovanje stresa, izboljšanje počutja in psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti. V tujini je zelo cenjen in uveljavljen na področju zdravstva, izobraževanja (vrtci, šole, univerze), v delovnih okoljih in drugje.

Prijave predavateljica zbira na: mateja.lenarcic@institut-medius.si  (z imenom in priimkom).

Po prijavi pred dogodkom prejmete zoom povezavo.

Mag. Mateja Lenarčič, direktorica in ustanoviteljica MEDIUS, Inštituta za čuječnost in mediacijo, Certificirana MBSR učiteljica na Universityof Massachusetts, MedicalSchool v ZDA in na Institute forMindfulness-BasedApproaches v Nemčiji.

Medius, Inštitut za čuječnost in mediacijo

Izvaja izobraževanja, delavnice in MBSR (Mindfulness-BasedStressReduction) programe obvladovanja stresa na temelju čuječnosti za posameznike in organizacije, delavnice čuječe komunikacije in čuječega dialog ter individualno svetovanje s pomočjo tehnik čuječnosti in MBSR. Pomaga vam razvijati veščine in znanja za lažje obvladovanje stresa, soočanje z življenjskimi preizkušnjami in izzivi v zahtevnejših situacijah, izboljšanje psihofizičnega zdravja ter polnejše življenje. 

Več informacij na:
https://www.institut-medius.si/

info@institut-medius.si

https://www.facebook.com/institutmedius

Prisrčno vabljeni!